Læreplaner

Det blev i 2005 vedtaget i folketinget, at alle institutioner med børn i alderen 0-6 år, skal arbejde med 6 temaer. Her på Gården udvælger vi hvert år 2 læreplanstemaer, som vi vil have særligt fokus på. Dermed sikrer vi at alle temaerne gennemarbejdes med børnene igennem deres 3 år i børnehaven.
I 2019 kommer arbejdet med læreplaner til at handle om de nye styrkede læreplaner.