Kontakt

Gården i Ryde
Rydevej 9
7830 Vinderup
Tlf: 97 44 03 03
gaarden@gaardeniryde.dk

Skovhytten “Knasten”
Stendisvej 23a
7830 Vinderup

SFO
Rydevej 9
7830 Vinderup
Tlf: 9744030329697894

Kontaktpersoner

Leder: Nicolaj Frederiksen              tlf:  61780601
Souschef: Lars Groth Frølund         tlf:  51742107

Kontaktperson for bestyrelsen:
Formand: Nanna Eskelund        tlf: 22854128
E-mail: knudsen1503@gmail.com

Børnehaven

Skovhytten

Gården i Ryde