Indmeldelse

Indskrivning

Via mail, personlig eller telefonisk henvendelse til Gården udleveres et ansøgningsskema. Kontaktoplysninger – KLIK HER
Skemaet skal returneres til Gården i udfyldt stand. Man vil dernæst modtage bekræftelse på, at barnet er optaget på venteliste.

Download ansøgningsskemaet her: 

Venteliste

Når du tilmelder dit barn bliver i skrevet op på en venteliste. Denne administreres af lederen. Barnet optages på ventelisten efter fødselsdato og kan tidligst starte i børnehaven den måned, hvor det bliver 3 år. Regler for anvisning af plads i børnehaven og SFO på Gården ses her:

Optagelse

Når barnet står for tur på ventelisten (ca. 1½ måned før start), kontakter vi jer med en indbydelse til et besøg på Gården. Her vil en af barnets kommende pædagoger tage godt imod jer og give jer forskellige informationer.

Forældrebetaling

Børenehaveplads : 1650.- pr. mdr. – Man.-tor. kl. 6-17 og fre. kl. 6-16

Deltidsplads ved barselsorlov – 30 timer  (kl.8.30-14.30) Kontakt ledelsen herom.  1100.- pr. mdr.

Førskolegruppe (1. maj – 31.juli) 1650.- pr. mdr. – Man.-tor. kl. 6-17 og fre. kl. 6-16

Sfo 1 (0.-4. kl.): 1150.- pr. mdr. – Man.-tor. kl. 6-17 og fre. kl. 6-16

Sfo 2 (3.-4. kl.) : 550.- pr. mdr. – Eftermiddagsplads man.-tor. kl. 13-17 og fre. kl. 13-16. I skoleferier kan pladsen benyttes fra kl. 8.00.

Søskende rabat efter samme regler som øvrige institutioner i Holstebro Kommune. (kontakt Holstebro kommune-pladsanvisningen.)

Ugentlig åbningstid: Man-tors. 6.00 – 17.00 og fredag til 16.00

Ferielukket uge 29-30, samt mellem jul og nytår og dagen efter kristi himmelfartsdag.

Indmeldelse gården i ryde
Gården i Ryde