Generalforsamling på Gården

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Gården

Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 16.30 -17.30

Langt om længe kan vi nu afholde generalforsamling – det er vi glade for. Dog bliver det ikke helt som vi plejer, det bliver uden børnepasning og mad, samt vi afholder det udendørs. kl. 16.30 til 17.30

Dagsorden ifølge vedtægter:

Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Gennemgang af regnskab
Indkomne forslag
Valg af stemmetællere
Valg til bestyrelse. (Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter)
På valg er:

Jens Kristian, modtager ikke genvalg

Laila Daasbjerg, modtager genvalg

Valg af revisorer
Eventuelt

Ønsker du at stille op til bestyrelsen og få medansvar og indflydelse på dit barns hverdag, så skriv dig på kandidatlisten på opslagstavlen eller kontakt formand Torben Lyngsø på 42470412

Forslag til punkt 4 skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Regnskab og protokol ligger til gennemsyn på Gården 14 dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Gårdens bestyrelse.

 

Tilmelding til generalforsamling senest torsdag d. 20. maj via DAYCARE.

(Ligger under arrangementer)

Gården i Ryde