Læreplaner

Det blev i 2005 vedtaget i folketinget, at alle institutioner med børn i alderen 0-6 år, skal arbejde med 6 temaer. Her på Gården udvælger vi hvert år 2 læreplanstemaer, som vi vil have særligt fokus på. Dermed sikrer vi at alle temaerne gennemarbejdes med børnene igennem deres 3 år i børnehaven.
I 2019 kommer arbejdet med læreplaner til at handle om de nye styrkede læreplaner.

Hvert år evaluerer vi de to udvalgte læreplanstemaer samt gennemgår de to nye. Evalueringen foregår på et personalemøde. Evalueringen + gennemgangen skal synliggøre for især os selv om vi går og gør det vi tror vi gør. Lever vi op til egne mål?

Børnemiljøet vurderes hvert tredje år via en BMV – en børnemiljø vurdering. Her interviewes en gruppe børn og svarene og vurderingens resultater evalueres ligeledes på et personalemøde. Selve arbejdet med et godt børnemiljø foregår konstant på Gården. Vi laver nye tiltag både i pædagogik og fysiske rammer for at tilpasse os netop den børnegruppe der går på Gården lige nu. BMV og evaluering heraf er blot ét af vores redskaber i arbejdet med et godt børnemiljø. Et andet kunne være vores arbejde med Gårdens værdigrundlag og personalets måde at arbejde på. Begge dele er meget vigtige for et godt børnemiljø.

Både evaluering af læreplaner og evaluering af børnemiljøet gennemgås med bestyrelsen på et bestyrelsesmøde.