Lokale samarbejdspartnere

På Gården i Ryde modtager vi børn fra hele oplandet omkring os. Vi har derfor hvert år børn der skal starte på forskellige skoler. Vi har et bredt samarbejde med både de nærmeste skoler, dagplejere og vuggestuer. Det er med til at sørge for en god start det nye sted, at der foregår et godt fagligt samarbejde og en god overlevering af børnene når de skal videre. Vi er altid på besøg med børnene på deres kommende skoler, hvilket er en hyggelig og god måde at støtte op om den kommende skolestart.

Vi vil gerne sikre barnet så god en start som muligt og derfor er vore døre altid åbne for besøg af/samarbejde med daglejere eller vuggestuer – kommunale såvel som private.

Herunder kan du finde links til, og læse lidt om, de forskellige dagplejere og skoler vi ofte modtager børn fra og sender børnene afsted til.

Samarbejdspartnere

Margrethe Reedtz Skolen 

Skolevænget 14, 7830 Vinderup

Tlf.: 9616 9000

E-mail.: skolen@margrethereedtzskolen.dk

Vi er en lille friskole med elever fra 0.kl- 8.kl. beliggende i landsbyen Ryde nær Vinderup, Borbjerg, Skave og Holstebro.

Her er højt til loftet, god stemning, trygge rammer og naturligvis masser af god undervisning.

At vælge en friskole er et tilvalg for både barn og forælder. Som barn på vores friskole får man blandt andet en lille, bevægelig, musikalsk, social og ambitiøs skole. Som forælder på vores skole bliver I en del af et forpligtende fællesskab, hvor man i høj grad kan tage del i ens barns skolegang.

Hver dag starter med en morgensamling med en sang og et emne eller en historie, der foldes ud. Fredag sluttes ugen af med en fællestime for alle skolens elever. Eleverne har hver dag 10-15 minutters “Trivsel, Idræt og Motion”, også kaldet TRIM, hvor alle skolens elever leger og bevæger sig sammen i skolegården eller går en tur.

Hvert år har hele skolen en spændende emneuge, en fantastisk teateruge og ikke at forglemme den årlige lejrskole, hvor hele skolen tager afsted sammen.

En god skoledag for alle kræver glade børn med gode venner, passende faglige udfordringer og tid til fysiske og kreative aktiviteter. Der skal være noget for både hovedet, hjertet, hænderne og kroppen – og det får man her på Margrethe Reedtz Skolen.

Man kan også gå til musik i vores egen Kulturskole, hvor vi tilbyder kor, band og soloundervisning i klaver, ukulelé, guitar eller bas.

Mange af vores elever i de yngste klasser går på den lokale daginstitution Gården efter skoletid, for at være en del af Gårdens fremragende SFO tilbud.

Se skolens film og læs mere på: https://www.margrethereedtzskolen.dk/

Børnehuset Ryde

Vi er en privat pasningsordning, hvor vi er to voksne Åse og Jane til at passe 8-10 børn i alderen fra 0-3 år.

Vi holder til inde i Ryde by på Stendisvej 8.

Vores åbningstider er mandag til torsdag fra 6-17 og fredag 6.15.30

 

Vi tilbyder:

  • Nærvær/kram
  • Leg/sang/rim
  • Hygge/læse bøger
  • En tryg og stabil hverdag

Ude aktiviteter i form af:

  • Gåture
  • Leg i haven
  • Besøg på Gården (Børnehave)
  • Udflugter

Kreativitet i form af:

  • Tegne/male
  • Klister/klippe mm

Vi har en dejlig lukket have med sandkasse og legehus – Et stort hyggeligt legerum – Et røgfrit hjem – Et dyr fri hjem.

Vi kan kontaktes på vores mail eller mobil.

Åse Frederiksen             Jane Pedersen

Højbjegvej 5                  Stendisvej 8

22313067                       20612935

Jfasse5@gmail.com      Jane1511pedersen@gmail.com

Gården i Ryde