Gårdens rammer

Det er Gårdens hensigt at skabe trygge, inspirerende og udfordrende rammer, så børnenes handle- og sociale kompetencer styrkes.
Vi arbejder benhårdt for at støtte barnets udvikling bedst muligt. Selvfølgelig i tæt samarbejde med jer forældre.

Gårdens rammer for det gode børneliv er:

Dyr i børnehaven

Igennem den daglige pasning lærer børnene noget om de enkelte dyr og deres livscyklus, samt at vise hensyn og omsorg for dem. Vi har både kæledyr og nyttedyr. Nyttedyrene slagter vi og spiser så børnene oplever, hvor maden kommer fra. I øjeblikket har vi moskusænder, høns, geder, kanariefugle, vagtler, akvariefisk og skildpadder.

Koloni

Hvert år i juni tager vi børnene med på koloni (dog ikke de yngste). To overnatninger og masser af oplevelser med kammeraterne og de faste trygge voksne. Kolonien giver sammenhold og tætte relationer imellem børn og voksne. Børnene vokser virkelig af en tur uden far og mor.

Udeliv

Vi har på Gården i Ryde et stort udeareal med varierende terræn: Legepladsen, som er et åbent areal uden hegn, giver mulighed for mange forskellige udeaktiviteter. Der kan nævnes bålplads, boldbaner, dyrehold, udeværksted, kælkebakke og frugthave.
Vi vil sammen med børnene opholde os ude en stor del af tiden. Aktiviteterne planlægges efter årstidernes skiften.

Skov

Vi har egen base i Stendis skov, hvor vi bla. har en skovhytte “Knasten”, skurvogn, huler, bålplads mm. Børnene får tid og rum til at udforske naturen og lære årstidernes skift at kende. De lærer også her, at have respekt for naturen og dens dyr samt at bruge de muligheder skoven byder på.

Egen bus

Gården har sin egen bus, der giver os gode muligheder for, at tage på ture i små grupper såvel planlagte som spontane.

Gode muligheder for kulturelle udtryksformer

Der er “fri” adgang til forskellige materialer og der er små miljøer til at eksperimentere med forskellige udtryksformer.
Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans og udstillinger.

Alsidig personalegruppe

Personalet er sammensat på en sådan måde, at der både er mænd og kvinder i forskellige aldre og med forskellige baggrunde. Dette er med til at give et personale, der tilbyder tryghed, inspiration og udfordring og som kan varetage det enkelte barns behov.

Se den aktuelle personalegruppe – KLIK HER 

Store muligheder i lokalmiljøet herunder naboer, skolen, svømmehal med mere

Vi har et godt samarbejde med skolen og bruger hinandens faciliteter. Der samarbejdes ligeledes omkring børnenes trivsel, forskellige arrangementer og vi deltager i forskellige begivenheder rundt omkring i lokalmiljøet. Svømmehallen bruges mere eller mindre hver uge i vinter-halvåret af både skolebørn og børnehavebørn.

Gården i Ryde