Historie

Tanken om en børneinstitution i Ryde/Handbjerg området blev nævnt første gang i 1990/91. Menighedsrådet i Ryde havde en mindre forpagtergård, som ikke længere var rentabel.
En lille gruppe forældre fra Ryde samt et par medlemmer af menighedsrådet fik kommunen med på ideen om at indrette forpagtergården til børneinstitution. I august 1991 blev døren lukket op for de første børn på Gården. Forinden var gået en meget travl sommer, hvor håndværkere, forældre og andre interesserede arbejdede på at indrette stuehuset.
Imidlertid opstod der meget hurtig en lang venteliste og pladsen i det gamle stuehus var trang til 20 børn. Derfor opstod tanken om at udnytte Gårdens staldbygning til institution.

I slutningen af september 1994 åbnede Gården i “nye“ store lokaler med plads til indtil 50 børn.
I efteråret 2000 udnyttede vi laden, da børnetallet steg.
Ved sidstnævnte udvidelse oprettedes en skovklub i Stendis skov. Denne bruger vi efter behov. Vi har i sommeren 2007 udvidet vores skovklub med en 84 kvm stor skovhytte. I sommeren 2009 fik vi endnu en tilbygning på Gården, da børnetallet var støt stigende, så nu kan Gården rumme 90 børn. (Den nye tilbygning var primært tiltænkt de største skolebørn).

Sommeren 2012 startede vi “skildpadden”, som var et pasningstilbud for 3, 4 og 5 klasse. Dette tilbud lå på Margrethe Reedtz skolen.

Gården i Ryde