Værdigrundlag

Det GODE børneliv starter på

 

 

 

…fordi….

 

Udeliv

Vi prioriterer at færdes ude i al slags vejr HVER DAG, hvad end det er på gåture i lokalområdet, ved vores skovhytte i Stendis skov, på busture rundt i nærmiljøet eller på vores fantastiske legeplads, som appellerer til alle sanser og motorisk udfoldelse.

Leg

Legen har stor betydning på Gården. I legen skaber vi kontakt til andre, og lære at udtrykke vores tanker, følelser, kreativitet og fantasi. Legen er derfor en vigtig brik i børns dannelsesproces. Vi skaber gode legemiljøer, hvor legen kan få lov til at udvikle sig og som stemmer overens med børnegruppen.

Trivsel & udvikling

Vi har udarbejdet mål for hver aldersgruppe i børnehaven, som er delt op i læreplanstemaerne. Disse mål kan læses her: 

Vi arbejder derfor målrettet efter at opnå de mål vi har sat for de 3 grupper, som er RØD, BLÅ og GUL gruppe. Dvs. at det vi øver os på i RØD gruppe (3-årige) er vi bedre til i blå gruppe (3-4-årige) og kan det i GUL (5-årige). Når et barn ikke udvikles aldersvarende, er vi vores opgave bevidst og bruger vores netværk og vores tværfaglige samarbejdspartnere.

Det er vigtigt at børnene oplever tydelige voksne, det giver børn ro til udvikling, at de kender til rammerne på GÅRDEN.

Imødekommen

Vi ser en stor værdi i, at når man kommer ind på Gården, bliver man mødt ligeværdigt. Man skal føle sig set og velkommen.

Rummelighed

Børnene skal opleve, at de voksne ser hvert enkelte barns forskelligheder som en styrke, og hjælper dem på vej i dannelsesprocessen. Ligeledes møder vi forældre med forståelse for forskelligheder, og prøver at skabe en god dialog.

Fordybelse

Der skal være rum og tid til, at børn kan fordybe sig i både aktiviteter og i den frie leg. Vi prioriterer at bruge tid på at guide og vejlede børnene til fordybelse.

Venskaber

Det er betydningsfuldt, at børn oplever værdien af at være en del af fællesskabet på Gården. Børn skal opleve at have gode venner, og samtidig lære værdien i at være en god ven for andre. Børn skal lære at mærke deres egne personlige grænser, og øve sig i at respektere andres grænser – de skal lære at sige til og fra.

Dyr

Det er vigtigt for os at børnene lærer at omgås dyr, og er medansvarlige i pasning og pleje af de dyr vi har på gården. Det skal være et fælles ansvar at dyrene bliver behandlet respektfuldt. Vi har både kæledyr, men også nyttedyr. Vi ser en værdi i, at børn får en forståelse for livscyklus – at børn deltager i slagtning og er med i processen fra jord til bord.

Medinddragelse

På GÅRDEN hjælper vi hinanden og man er værdifuld om man er børnehavebarn eller skolebarn. Man bliver en del af fællesskabet når man byder ind med noget og giver en hånd med. Vi er opmærksomme på at følge børnenes interesser og laver lege- og læringsmiljøer derefter.

Et stærkt hold

Vi er et sammensat hold af både mænd og kvinder i alle aldre, hvor vi har hver vores kompetencer og livserfaringer, som vi bruger i vores arbejde. Vi er gode til supplere hinanden i vores pædagogiske arbejde og værdsætter at bruge vores faglighed.

Bussen = frihed

Bussen giver os uendelige muligheder for at komme ud i naturen og opleve nye steder. Samtidig gør bussen det muligt at komme ud til vores skovparadis hytte i Stendis skov.

Nærvær

Det enkelte barn skal føle sig værdsat ved at være sammen med nærværende voksne, som giver barnet den omsorg det har brug for.

Humor

Er et vigtigt element i dagligdagen på Gården, både i samspil med børn og forældre og ikke mindst kollegialt.

Respekt

Vi møder hinanden på en respektfuld måde, såvel forældre, børn og medarbejder. Det gør vi bl.a. ved verbal anerkendelse og en forståelse for vores forskelligheder.

Hjemlig hygge

Vi er bevidste om, at børn opholder sig i mange af deres vågne timer i børnehaven og derfor er det vigtig for os, at GÅRDEN skal være et hyggeligt og rart sted at være, hvor barnet oplever en afslappet atmosfære, som signalere tryghed og ro.

Gården i Ryde