Børnemiljøvurdering

Gårdens børnemiljøvurdering 2023

Tilkendegivelser fra de udleverede spørgeskemaer.

(Hvis der er børn som har svaret det samme på spørgsmålene, vil det kun fremgå en
gang i svaroversigten)

Der er 13 børn/forældre som har svaret på bmv-skemaet. (som tidligere år er det
bestyrelsens børn, som er de adspurgte, samt børn fra en håndfuld børn fra gul
gruppe.

– 6 ud af 13 børn er næsten altid glad for at gå på Gården. – 7 ud af 13 er nogen
gange glad for at gå på Gården
– Det bedste ved Gården er :Dyrene, Lege inde og ude, lege i skoven, dyrene,
puderum, Playstation, Go´cart, lege med andre, Perler, kreativ hygge,
Filmhygge, Gynge, at være sammen med en voksen, skattejagt.
– Hvad er det værste ved Gården : Ikke noget, Tis på toiletterne/gulvet, At være
på tur, at jeg ikke har nogen at lege med , når nogen slår mig, Rydde op, Hvis
mine venner har fri, Der er ikke noget som er slemt, at man keder sig lidt.
– 13 ud af 13 børn har gode venner og har det godt med de fleste børn.
– 13 ud af 13 børn oplever, at det andre børn kan lide at lege/være sammen med
dem. (Dog oplever et barn, at nogle måske ikke kan lide ham/hende fordi
han/hun driller nogen gange og et barn tror ikke pigerne kan lide ham).
– 4 ud af 13 børn er glade for alle de voksne. 9 er glade for nogle af de voksne.
– 7 ud af 13 børn oplever at de voksne altid lytter, når man fortæller noget – 6
børn oplever at det voksne lytter nogen gange.
– Hvilke lege kan du bedst lide: Cykle, Fangeleg og gemmeleg, Pokemon, lege
hund, Superhelte, perler, lege ude, fodbold, spil, gynge, grave, spil.
– Børnene oplever generelt at de voksne er gode til at spørge ind til om man har
det godt – (glad eller ked af det), dog oplever et barn, at der ikke bliver spurgt
så meget
– 6 ud af 13 børn har næsten altid lyst til de ting som de voksne sætter i gang – 6
børn har nogen gange lyst til at deltage – 1 barn har næsten aldrig lyst til at
deltage.
– Er der noget som kunne gøres anderledes? : Svært for de fleste at forholde sig
til – dog er der kommet lidt ord på: En enkelt vil gerne lære at svømme rigtig,
en vil bygge større legehuse, en vil gerne må kunne opdage ”dumme”
drillerier, nogle vil gerne have noget mere slik på Gården. ��

– Hvad vil du helst lave sammen med de voksne :Kreative ting, se film, Læse
højt, hjælpe ved dyrene, kan godt lide når der kommer nye voksne, male, bage
kage, spille spil, lege fangeleg.
– 10 ud af 13 børn oplever nogen gange, at de voksne skælder ud og 1 ud af 13
oplever de næsten aldrig, og 2 ud af 13 børn oplever det ofte.
– 8 ud af 13 børn oplever for det meste, at det er hyggeligt, at spise
eftermiddagsmad sammen og det foregår på en god måde. – endvidere syntes
børnene at maden er god og glad for at sidde sammen med sine venner, når
man spiser, samt der bliver læst bøger mm. 5 ud af 13 børn oplever nogen
gange, at det er hyggeligt med eftermiddagsmad. Der er nogen gange uro, når
vi spiser – nogen børn larmer. (specielt hvis der ikke lige er en voksen)
– De fleste børn har en god fornemmelse af, at vilde lege er udenfor og indendørs
skal det være mere roligt. (Dog oplever nogle stykker at man godt må være
vild/lidt vild i puderummet).
– 6 ud af 13 børn oplever de noget gange er medbestemmende i dagligdagen og 7
ud af 13 børn oplever ikke at de er så meget medbestemmende.
– Er der noget som der ikke er spurgt til? Småting – Ikke noget som har
indvirkning på spørgeskemaet.

Det var svarende fra de 13 børn (11 bhv. børn og 2 sfo børn)

Nicolaj Frederiksen

Gården i Ryde