De styrkede læreplaner

Hvert dagtilbud skal ud fra den fælles lovgivningsmæssige ramme udarbejde lokale pædagogiske læreplaner. De lokale læreplaner skal tage højde for lokale forhold og er målrettes børnene på henholdsvis 0-2 år og 3 år til skolestart.

Den lovgivningsmæssige ramme består af:

1. Et pædagogisk grundlag
 • Leg
 • Et barnesyn, hvor det at være barn har værdi i sig selv
 • Dannelse og børneperspektiver
 • Læring
 • Børnefællesskaber
 • Pædagogisk læringsmiljø
 • Forældresamarbejde
 • Børn i udsatte positioner
 • Sammenhæng i overgange
2. Seks læreplanstemaer
 • Alsidig, personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

De seks læreplanstemaer finder du HER: http://gaardeniryde.dk/om-os/laereplaner/

Til højre kan du gå på opdagelse i resultatet af vores arbejde med De Styrkede Læreplaner og de ni nye temaer som er bygget ovenpå de seks læreplanstemaer.

 

Evaluering af arbejdet med den styrkede læreplan – KLIK HER

Gården i Ryde